DŮLEŽITÉ TERMÍNY - TOP VOICE 2025

TERMÍNY PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK PŘIPRAVUJEME

VAŠE TERMÍNY

Termíny, které si musíte hlídat vy 🙂

NAŠE TERMÍNY

Termíny, které si musíme hlídat my 🙂

INTERNETOVÉ KOLO A CASTINGOVÉ KOLO

Internetové kolo

Registrace probíhají na webových stránkách www.registrace.topvoice.cz 

1. 1. 2024 - 29. 2. 2024

Postup do CASTINGOVÉHO KOLA

Informace o postupu či nepostupu zašleme na Vaši emailovou adresu, na kterou byla vytvořena registrace.

5. 3. 2024 - 18:00

HUDEBNÍ ZÁKLAD / informace o vystoupení

Soutěžící vyplní formulář (odkaz na něj zašleme v e-mailu o postupu), kde zašle buď hudební základ, nebo zvolí alternativu (hra na kytaru - vlastní, nebo hra na klavír (námi zpřístupněný). Dále ve formuláři vyplní potřebné údaje k vystoupení (název písně, autor písně apod.)

V případě nevyplnění, a tím nesplnění soutěžních pravidel, se soutěžící vyřazuje ze soutěže.

10. 3. 2024 23:59

Potvrzení bezchybnosti základu

O bezchybné funkčnosti hudebního základu budete informováni e-mailem nejpozději do zmíněného data. 

13. 3. 2024 18:00

OPRAVNÝ TERMÍN - H. ZÁKLAD / INFORMACE

V případě nefunkčního, nebo problematického hudebního základu bude mít soutěžící, který již předtím formulář zaslal, možnost zaslat funkční hudební základ opětovně. 

V případě nevyplnění, a tím nesplnění soutěžních pravidel, se soutěžící vyřazuje ze soutěže.

15. 3. 2024 23:59

Potvrzení bezchybnosti opraveného základu

O bezchybné funkčnosti hudebního základu budete informováni e-mailem nejpozději do zmíněného data. 

16. 3. 2024 18:00

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ ČAS VYSTOUPENÍ

Čas nástupu na castingové kolo budeme určovat podle vzdálenosti od bydliště od místa konání soutěže

př. Ústecký kraj (08:00/18:00 h.)

Praha (11:00 h.),

Moravskoslezský kraj - 13:00 h.,

Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz

Pokusíme se vyhovět Vašemu požadavku. 

17. 3. 2024 18:00

INFORMACE O ČASE VYSTOUPENÍ

S informacemi o přesném čase vystoupení Vás budeme předem informovat formou e-mailu a SMS. V této zprávě se dovíte veškeré informace, které jsou potřeba.

18. 3. 2024 18:00

ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO POPLATKU (PŘEVOD)

Soutěžní poplatek je za soutěž Top Voice 2024 pouze jeden.

Ten činí:

950,- Kč (sólista)

450,- Kč (skupina - za každého vystupujícího)

V případě nezaslání registračního poplatku předem, lze platit v den castingového kola hotovostí / kartou.

21. 3. 2024 23:59

1. den castingového kola (1. kategorie)

Castingové kolo bude probíhat od 08:00 do 19:00 h. v prostorách Konzervatoře v Teplicích. 

Soutěžící mají svůj přidělený čas registrace,  učebnu na přípravu a čas vystoupení.

Z tohoto důvodu prosíme přijďte na svůj čas registrace a během procesu soutěže se nevzdalujte z budovy a dbejte pokynů našich organizátorů. 

Soutěžící, kteří dorazí výrazně dříve před časem registrace nemůžeme z důvodu kapacitních záležitostí dříve obsloužit a nemůžeme umožnit přednostní vystoupení.

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, možnou choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. Vzhledem k časovému harmonogramu porota nebude na místě slovně hodnotit. 

Více informací naleznete v pravidlech soutěže.

23. 3. 2024 08:00 - 19:00

2. den castingového kola (2. kategorie)

Castingové kolo bude probíhat od 08:00 do 19:00 h. v prostorách Konzervatoře v Teplicích. 

Soutěžící mají svůj přidělený čas registrace,  učebnu na přípravu a čas vystoupení.

Z tohoto důvodu prosíme přijďte na svůj čas registrace a během procesu soutěže se nevzdalujte z budovy a dbejte pokynů našich organizátorů. 

Soutěžící, kteří dorazí výrazně dříve před časem registrace nemůžeme z důvodu kapacitních záležitostí dříve obsloužit a nemůžeme umožnit přednostní vystoupení.

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, možnou choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. Vzhledem k časovému harmonogramu porota nebude na místě slovně hodnotit. 

Více informací naleznete v pravidlech soutěže.

24. 3. 2024 08:00 - 19:00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CASTINGOVÉHO KOLA

Informace o postupu či nepostupu budeme zasílat nejpozději 27. 3. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl při registraci.

V případě dotazů na počet bodů, či slovní hodnocení poroty, si lze napsat o tyto informace do 10. 4. 2024 na e-mail soutez@topvoice.cz

Poté složky archivujeme. 

27. 3. 2024 18:00
SEMIFINÁLE

HUDEBNÍ ZÁKLAD / informace - SEMIFINÁLE

Soutěžící vyplní formulář (odkaz na něj zašleme v e-mailu o postupu), kde zašle buď hudební základ, nebo zvolí alternativu (hra na kytaru - vlastní, nebo hra na klavír (námi zpřístupněný). Dále ve formuláři vyplní potřebné údaje k vystoupení (název písně, autor písně apod.)

V případě nevyplnění, a tím nesplnění soutěžních pravidel, se soutěžící vyřazuje ze soutěže.

6. 4. 2024 23:59

Potvrzení bezchybnosti základu

O bezchybné funkčnosti hudebního základu budete informováni e-mailem nejpozději do zmíněného data. 

7. 4. 2024 18:00

OPRAVNÝ TERMÍN - H. ZÁKLAD / INFORMACE

V případě nefunkčního, nebo problematického hudebního základu bude mít soutěžící, který již předtím formulář zaslal, možnost zaslat funkční hudební základ opětovně. 

V případě nevyplnění, a tím nesplnění soutěžních pravidel, se soutěžící vyřazuje ze soutěže.

8. 4. 2024 23:59

Potvrzení bezchybnosti opraveného základu

O bezchybné funkčnosti hudebního základu budete informováni e-mailem nejpozději do zmíněného data. 

9. 4. 2024 18:00

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ ČAS VYSTOUPENÍ

Čas nástupu na semifinálové kolo budeme určovat podle vzdálenosti od bydliště od místa konání soutěže

př. Ústecký kraj (08:00/18:00 h.)

Praha (11:00 h.),

Moravskoslezský kraj - 13:00 h.,

Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz

Pokusíme se vyhovět Vašemu požadavku. 

9. 4. 2024 23:59

INFORMACE O ČASE VYSTOUPENÍ

S informacemi o přesném čase vystoupení Vás budeme předem informovat formou e-mailu a SMS. V této zprávě se dovíte veškeré informace, které jsou potřeba.

10.4. 2024 18:00

SEMIFINÁLOVÉ KOLO (1. A 2. kategorie)

Semifinálové kolo bude probíhat od 08:00 do 19:00 h. v prostorách Konzervatoře v Teplicích. 

Soutěžící mají svůj přidělený čas registrace,  učebnu na přípravu a čas vystoupení.

Z tohoto důvodu prosíme přijďte na svůj čas registrace a během procesu soutěže se nevzdalujte z budovy a dbejte pokynů našich organizátorů. 

Soutěžící, kteří dorazí výrazně dříve před časem registrace nemůžeme z důvodu kapacitních záležitostí dříve obsloužit a nemůžeme umožnit přednostní vystoupení.

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, možnou choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. Vzhledem k časovému harmonogramu porota nebude na místě slovně hodnotit. 

Více informací naleznete v pravidlech soutěže.

13. 4. 2024

vyhlášení výsledků semifinálového kola

Informace o postupu či nepostupu budeme zasílat nejpozději 15. 4. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl při registraci.

V případě dotazů na počet bodů, či slovní hodnocení poroty, si lze napsat o tyto informace do 24. 4. 2024 na e-mail soutez@topvoice.cz

Poté složky archivujeme. 

15. 4. 2024 18:00
finále

HUDEBNÍ ZÁKLAD / informace - SEMIFINÁLE

Soutěžící vyplní formulář (odkaz na něj zašleme v e-mailu o postupu), kde zašle buď hudební základ, nebo zvolí alternativu (hra na kytaru - vlastní, nebo hra na klavír (námi zpřístupněný). Dále ve formuláři vyplní potřebné údaje k vystoupení (název písně, autor písně apod.)

Pokud soutěžící zašle totožnou píseň, kterou by chtěl zpívat ve finálovém kole jako jiný soutěžící ve stejné kategorii, bude mu znemožněno s touto písní vystoupit a bude muset zaslat píseň jinou. Soutěžící, který zaslal tuto píseň v dřívějším čase od možnosti zasílání hudebních základů tak bude moci s touto písní vystoupit bez problémů.

V případě nevyplnění, a tím nesplnění soutěžních pravidel, se soutěžící vyřazuje ze soutěže.

22. 4. 2024 23:59

Potvrzení bezchybnosti základu

O bezchybné funkčnosti hudebního základu budete informováni e-mailem nejpozději do zmíněného data. 

23. 4. 2024 18:00

OPRAVNÝ TERMÍN - H. ZÁKLAD / INFORMACE

V případě nefunkčního, nebo problematického hudebního základu bude mít soutěžící, který již předtím formulář zaslal, možnost zaslat funkční hudební základ opětovně. 

V případě nevyplnění, a tím nesplnění soutěžních pravidel, se soutěžící vyřazuje ze soutěže.

24. 4. 2024 23:59

Potvrzení bezchybnosti opraveného základu

O bezchybné funkčnosti hudebního základu budete informováni e-mailem nejpozději do zmíněného data. 

25. 4. 2024 18:00

FINÁLOVÉ KOLO (1. A 2. kategorie)

Finálové kolo bude probíhat od 12:00 do 20:00 h. v prostorách Domu kultury v Teplicích. Samotný galavečer bude začínat v 16:00 h.

Soutěžící mají svůj přidělený čas registrace, společnou šatnu, čas na zvukovou zkoušku a čas vystoupení.

Z tohoto důvodu prosíme přijďte na svůj čas registrace a během procesu soutěže se nevzdalujte z budovy a dbejte pokynů našich organizátorů. 

Soutěžící, kteří dorazí výrazně dříve před časem registrace nemůžeme z důvodu kapacitních záležitostí dříve obsloužit a nemůžeme tak umožnit přednostní vystoupení.

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, možnou choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. Porota po vystoupení krátce ohodnotí soutěžící. 

Více informací naleznete v pravidlech soutěže.

27. 4. 2024