PRAVIDLA SOUTĚŽE - TOP VOICE 2024 - 2. ročník

INFORMACE O SOUTĚŽI

TOPVOICE je celostátní soutěž s mezinárodní účastí z okolních zemí.

Soutěž je zaměřena pro všechny zpěváky ve věku od 8 do 26 let.

Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie (rozhodující je věk k termínu CASTINGOVÉHO KOLA SOUTĚŽE) – 8 – 15 let /  16 – 26 let

Přihlásit se lze do 2 kategorií: 

Sólista 

Duo/Trio/Kvarteto

Soutěž probíhá ve 4 kolech (internetové – výběrové, castingové, semifinále, finále)

Předsedou poroty finálového kola soutěže je český zpěvák, herec a moderátor David Gránský.

Předsedkyní poroty semifinálového kola soutěže je Lenka Dusilová.

Předsedkyní poroty castingového kola soutěže je Hana Ježková – spolupořadatelka soutěže.

Pořadatelem soutěže a příjemcem všech plateb je Jezek production s. r. o., IČO: 17426235.

REGISTRACE V SOUTĚŽI

Uchazeči se zaregistrují do soutěže vyplněním online registračního formuláře, který je na našem zprostředkovaném webu.

Při registraci jsou soutěžící povinni:

Uvést pravdivé osobní a kontaktní údaje.

Zvolit věkovou kategorii, do které soutěžící spadá k datu castingového kola (6. 4/7. 4. 2024)

Nahrát požadanovanou audio/video nahrávku bez jakýchkoli úprav (viz. internetové kolo.)

Spuštění registrace 1. 1. 2024 v 00:00

Uzávěrka přihlášek 29. 2. 2024 ve 23:59 h.

1 - INTERNETOVÉ KOLO

Internetové kolo probíhá na webových stránkách www.topvoice.cz

Registrovat se do soutěže bude možné od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024 – 23:59 h.

Po uzavření internetového kola rozhodne výběrová komise o postupu uchazečů.

Soutěžící zašle video/audio nahrávku jedné písně (české nebo zahraniční) délky alespoň 2 minut. Nahrávka nesmí být nijak upravená pro zlepšení pěveckého výkonu. Chceme slyšet skutečný pěvecký výkon, na základě něhož se rozhodneme pro případný postup soutěžícího.

Seznam postupujících soutěžících se uveřejní na webových stránkách www.topvoice.cz, kde budou uvedeny z důvodu ochrany osobních údajů registrační čísla soutěžících. Informace o postupu či nepostupu též zašleme soutěžícím na jejich uvedené e-mailové adresy nejpozději do 3. 3. 2024 v 18:00 h.

2 - castingové kolo

PŘED CASTINGOVÝM KOLEM

Postupující soutěžící obdrží v e-mailu unikátní odkaz na webové stránky, kam zašle soutěžní nahrávku o maximální délce 2 minuty. Delší nahrávky lze zaslat také, soutěžní podklad bude však v castingovém kole po výše zmíněné časové hranici ztlumen.

Soutěžící může svůj hudební základ jakkoli upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

V castingovém kole může soutěžící zpívat jak s podkladem, tak případně s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Hudební základ zašle soutěžící předem přes odkaz, který mu dorazí na e-mail, který soutěžící uvedl při registraci, a to nejpozději do 30. 3. 2024 – 23:59!

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudební základ může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžní základ zasílejte pouze přes obdržený formulář ve formátu .mp3, wav. O bezchybné funkčnosti nahrávky budete informováni e-mailem do 1. 4. 2024. Tímto krokem výrazně urychlujeme proces soutěže. V případě nefunkčního podkladu se u vybraných soutěžících prodlužuje lhůta na náhradu podkladu do 2. 4. 2024 – 23:59. 

Soutěžící, který nezašle hudební základ do výše zmíněného data, nebude vpuštěn do castingového kola a bude vyloučen ze soutěže pro nedodržení pravidel soutěže

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ, se kterým soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže. Z toho důvodu nepřijmeme ani soutěžní základ, který případně soutěžící přinese v den konání castingového kola.

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Postupující soutěžící při odesílání soutěžního základu si zvolí možnost úhrady registračního poplatku, který činí:

u sólistů – 850,- Kč.

u zpěváků ve skupině – 400,- Kč (za každého vystupujícího)

Registrační poplatek může soutěžící uhradit bankovním převodem do 4. 4. 2024, nebo pak na místě konání soutěže v hotovosti

V případě platby za skupinu zasílejte platbu jako JEDNOTNOU platbu. 

PLATBY KARTOU NA MÍSTĚ KONÁNÍ SOUTĚŽE NEPŘIJÍMÁME

informace o castingovém kole

O čase nástupu na soutěžní výkon budete informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 3. 4. 2024.

Čas nástupu se bude odvíjet od vzdálenosti, kterou bude muset soutěžící překonat k výkonu v soutěži. V případě speciálního požadavku na čas vystoupení nám neváhejte napsat na email soutez@topvoice.cz

Castingové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 6. 4. a 7. 4. 2024

6. 4. 2024 proběhne castingové kolo pro 1. věkovou kategorii (8 – 15 let), a to jak pro sólisty, tak i pro skupiny. 

7. 4. 2024 proběhne castingové kolo pro 2. věkovou kategorii (16 – 26 let), a to jak pro sólisty, tak i pro skupiny. 

Z organizačního hlediska mohou skupiny vystoupit pouze v závěru dne. Pro vystupující z větší vzdálenosti tudíž vyčleníme čas v počátečních minutách této soutěžní kategorie. Orientační začátek očekáváme kolem 16:00 – 17:00 h. Více upřesníme v e-mailu a SMS.

Soutěžícím, kteří se uchýlí k přihlášení do obou soutěžních kategorií a budou z větší vzdálenosti od místa konání castingového kola, se pokusíme vyjít v rámci času vystoupení maximálně vstříc.

Bohužel z organizačních důvodů nemůžeme prohodit soutěžícím v případě nemoci/jiných důvodů termín castingového kola. 

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Soutěžící, kteří neuhradili soutěžní registrační poplatek, jej uhradí na místě, a to pouze v hotovosti

Nutností je doprovod zákonného zástupce u nezletilých osob a předložení občanského průkazu pro prokázání totožnosti. Rovněž proběhne podpis tzv. licenční smlouvy společně se zásadami ochrany soukromí (povolení k užití natočených materiálů během soutěžního dne). Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který zadal soutěžící při registraci. Soutěžící, kteří mají možnost k vytištění a předvyplnění doma, tímto krokem výrazně urychlí proces tzv. registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a pomocí orientačních směrovek zaveden do své přípravné třídy. 

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy. V případě více uchazečů, v rámci rodiny, bereme na tento fakt zřetel. 

Soutěžící bude po úspěšné registraci zaveden do cvičné třídy, kde si může odložit své věci a také se může připravit na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí. 

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Soutěžící zazpívá píseň libovolného jazyka živě před odbornou porotou. 

Všichni soutěžící budou mít naprosto stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika, včetně odposlechů, pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 3 minuty.

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se ve zpěvu, herectví a hudbě. 

V castingovém kole usedne jako předsedkyně poroty Hana Ježková.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří mají po pěveckém výkonu, mohou opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

O postupu, ale i nepostupu, bude soutěžící obeznámen nejpozději 10. 4. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl soutěžící při registraci. 

3 - semifinále

PŘED SEMIFINÁLOVÝM KOLEM

Postupující soutěžící obdrží v e-mailu unikátní odkaz na webové stránky, kam vloží soutěžní nahrávku o maximální délce 3 minut. Delší nahrávky lze zaslat také, soutěžní podklad bude však v semifinálovém kole po výše zmíněné časové hranici ztlumen.

Soutěžící může svůj hudební základ jakkoli upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

V semifinálovém kole může soutěžící soutěžící zpívat jak s podkladem, tak případně s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Hudební základ soutěžící zašle předem přes odkaz, který mu dorazí na e-mail, který soutěžící uvedl při registraci, a to nejpozději do 14. 4. 2024 – 23:59!

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudební základ může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžní základ zasílejte pouze ve formátu .mp3, wav. O bezchybné funkčnosti nahrávky budete informováni e-mailem do 15. 4. 2024. Tímto krokem výrazně urychlujeme proces soutěže. V případě nefunkčního podkladu se u vybraných soutěžící prodlužuje lhůta na náhradu podkladu do 16. 4. 2024 – 23:59. 

Soutěžící, který nezašle hudební základ do výše zmíněného data, nebude vpuštěn do semifinálového kola a bude vyloučen ze soutěže pro nedodržení pravidel soutěže

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ, se kterým soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže. Z toho důvodu nepřijmeme ani soutěžní základ, který případně soutěžící přinese v den konání castingového kola.

informace o SEMIFINÁLOVÉM kole

O čase nástupu na soutěžní výkon budete informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 15. 4. 2024.

Čas nástupu se bude odvíjet od vzdálenosti, kterou bude muset soutěžící překonat k výkonu v soutěži. V případě speciálního požadavku na čas vystoupení, nám neváhejte napsat na email soutez@topvoice.cz

Semifinálové kolo všech kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 20. 4. 2024.

Z organizačního hlediska mohou skupiny vystoupit pouze v závěru dne. Orientační začátek očekáváme kolem 14:00 – 15:00 h. Více upřesníme v e-mailu a SMS.

Soutěžícím, kteří se uchýlí k přihlášení do obou soutěžních kategorií a budou z větší vzdálenosti od místa konání semifinálového kola, se pokusíme vyjít v rámci času vystoupení maximálně vstříc.

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Nutností je doprovod zákonného zástupce u nezletilých osob a předložení občanského průkazu pro prokázání totožnosti. Rovněž proběhne podpis tzv. licenční smlouvy společně se zásadami ochrany soukromí (povolení k užití natočených materiálů během soutěžního dne). Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který zadal soutěžící při registraci. Soutěžící, kteří mají možnost k vytištění a předvyplnění doma, tímto krokem výrazně urychlí proces tzv. registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a pomocí orientačních směrovek zaveden do své přípravné třídy. 

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy. V případě více uchazečů v rámci rodiny bereme na tento fakt zřetel. 

Soutěžící bude po úspěšné registraci zaveden do cvičné třídy, kde si může odložit své věci a také se může připravit na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí. 

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Soutěžící zazpívá píseň libovolného jazyka živě před odbornou porotou. 

Všichni soutěžící budou mít naprosto stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 4 minuty.

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se ve zpěvu, herectví a hudbě. 

V semifinálovém kole usedne jako předsedkyně poroty Lenka Dusilová.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří vystupují pouze v sólové kategorii, mohou po svém výkonu opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

O postupu, ale i nepostupu budou soutěžící sólové kategorie obeznámeni nejpozději 21. 4. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci. 

VYHLÁŠENÍ CEN PRO SKUPINOVOU KATEGORII

Porota na konci 2. kategorie u skupin (duo/trio/kvarteto) udělí první tři místa. 

Hlavní, 1. cenou, je nahrání písně v duu/triu/kvartetu ve studiu Someth Records, věcné dary a možnost vystoupení na finálovém galavečeru před odbornou porotou, vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

Další místa obsahují věcné dary a možnost vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

4 - FINÁLE

PŘED FINÁLOVÝM KOLEM

Postupující soutěžící obdrží v e-mailu unikátní odkaz na webové stránky, kde zašle soutěžní nahrávku o maximální délce 5 minut. Delší nahrávky lze zaslat také, soutěžní podklad bude však ve finálovém kole po výše zmíněné časové hranici ztlumen.

Soutěžící může svůj hudební základ jakkoli upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

Ve finálovém kole může soutěžící soutěžící zpívat jak s podkladem, tak případně s vlastním doprovodem (klávesy MODX – na místě, kytara – vlastní). 

Hudební základ zašle soutěžící předem přes odkaz, který mu dorazí na e-mail, který soutěžící uvedl při registraci, a to nejpozději do 24. 4. 2024 – 23:59!

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudební základ může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžní základ posílejte pouze ve formátu .mp3, wav. O bezchybné funkčnosti nahrávky budete informováni e-mailem do 25. 4. 2024. Tímto krokem výrazně urychlujeme proces soutěže. V případě nefunkčního podkladu se u vybraných soutěžící prodlužuje lhůta na náhradu podkladu do 26. 4. 2024 – 23:59. 

Soutěžící, který nezašle hudební základ do výše zmíněného data, nebude vpuštěn do finálového kola a bude vyloučen ze soutěže pro nedodržení pravidel soutěže

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ, se kterým soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže. Z toho důvodu nepřijmeme ani soutěžní základ, který případně soutěžící přinese v den konání castingového kola.

Finálové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v koncertním sále domu kultury Teplice.

Termín konání v blízké době upřesníme.

Opětovnou nutnosté je doprovod zákonného zástupce u nezletilých osob a předložení občanského průkazu pro prokázání totožnosti. Rovněž proběhne podpis tzv. licenční smlouvy společně se zásadami ochrany soukromí (povolení k užití natočených materiálů během soutěžního dne). Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který zadal soutěžící při registraci. Soutěžící, kteří mají možnost k vytištění a předvyplnění doma, tímto krokem výrazně urychlí proces tzv. registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a službou zaveden do společné šatny. 

Finále proběhne jako veřejný galavečer, kde vystoupí i někteří z porotců, či patroni soutěže. 

Vstup na finálový galavečer bude pro soutěžící zdarma a bez dalších poplatků. 

Doprovod (i rodič) si bude muset pro vstup na galavečer zakoupit vstupenku.

Vstupenku bude možné zakoupit na vstupenkovém portále domu kultury Teplice a cena jedné vstupenky činí 250 Kč.

U nezletilých soutěžících bude umožněn vstup jednomu zákonnému zástupci i bez zakoupení vstupenky. Zákonný zástupce bez zakoupené vstupenky však nebude mít nárok na místo k sezení.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Soutěžící zazpívá píseň libovolného jazyka živě před odbornou porotou.

Všichni soutěžící budou mít naprosto stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 6 minut.

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se ve zpěvu, herectví a hudbě. 

Ve finálovém kole usedne jako předseda poroty David Gránský.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Po jednotlivých vystoupení porota krátce ohodnotí soutěžící.

Porota na konci 1. i 2. kategorie udělí první tři místa. 

Hlavní 1. cenou soutěže je nahrání alba (EP) ve studiu Someth Records, profesionálního videoklipu, zájezd a hodnotné ceny. 

Další místa obsahují nahrání písně ve studiu Someth Records a další hodnotné ceny.

Po udělení všech cen se udělí speciální cena poroty.

Email: soutez@topvoice.cz

WWW.TOPVOICE.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO 2. ROČNÍK SOUTĚŽE TOP VOICE 2024 VSTUPUJÍ V PLATNOST 19. 5. 2023