PRAVIDLA SOUTĚŽE - TOP VOICE 2024 - 2. ročník

UPOZORNĚNÍ: NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ PODOBU PRAVIDEL. VYHRAZUJEME SI PRÁVO PRAVIDLA BEZ PŘEDCHOZÍ UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT. FINÁLNÍ ZÁVAZNÁ PODOBA PRAVIDEL BUDE UVEŘEJNĚNA 1. 9. 2023. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

INFORMACE O SOUTĚŽI

TOPVOICE je celostátní soutěž s mezinárodní účastí z okolních zemí.

Soutěž je zaměřena pro všechny zpěváky a zpěvačky ve věku od 8 do 26 let.

Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie (rozhodující je věk k datu CASTINGOVÉHO KOLA SOUTĚŽE) – 8 – 15 let /  16 – 26 let

Přihlásit se lze do 2 kategorií: 

Sólista 

Skupina (Duo/Trio/Kvarteto)

Soutěž probíhá ve 4 kolech (internetové – výběrové, castingové, semifinále a finále)

Předsedou poroty finálového kola soutěže zveřejníme začátkem září.

Předsedkyní poroty semifinálového kola soutěže zveřejníme začátkem září.

Předsedkyní poroty castingového kola soutěže zveřejníme začátkem září.

Pořadatelem soutěže a příjemcem všech plateb je Jezek production s. r. o., IČO: 17426235.

REGISTRACE V SOUTĚŽI

Uchazeči se zaregistrují do soutěže vyplněním online registračního formuláře, který je na našem zprostředkovaném webu.

Při registraci jsou soutěžící povinni:

Uvést pravdivé osobní a kontaktní údaje.

Zvolit věkovou kategorii, do které soutěžící spadá k datu castingového kola (23. 3/24. 3. 2024)

Nahrát požadanovanou audio/video nahrávku bez jakýchkoli úprav (viz. internetové kolo.)

Spuštění registrace 1. 1. 2024 v 00:00

Uzávěrka přihlášek 29. 2. 2024 ve 23:59 h.

1 - INTERNETOVÉ KOLO

Internetové kolo probíhá na webových stránkách www.topvoice.cz

Registrovat se do soutěže bude možné od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024 – 23:59 h.

Po uzavření internetového kola rozhodne výběrová komise o postupu uchazečů.

Soutěžící zašle video/audio nahrávku jedné písně (české nebo zahraniční) délky alespoň 2 minut. Nahrávka nesmí být nijak upravená pro zlepšení pěveckého výkonu. Chceme slyšet skutečný pěvecký výkon, na základě něhož se rozhodneme pro případný postup soutěžícího.

Informace o postupu či nepostupu zašleme soutěžícím na jejich uvedené e-mailové adresy nejpozději do 5. 3. 2024 v 18:00 h.

Postupujícím soutěžícím též zašleme jejich soutěžní číslo, které jim zůstane po celou dobu soutěže, vyjma finálového kola.

2 - castingové kolo

PŘED CASTINGOVÝM KOLEM

Postupující soutěžící obdrží v e-mailu unikátní odkaz na webové stránky, kam zašle soutěžní nahrávku o maximální délce 2 minut. Delší nahrávky lze zaslat také, soutěžní podklad bude však v castingovém kole po výše zmíněné časové hranici ztlumen.

Soutěžící může svůj hudební základ jakkoli upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

V castingovém kole může soutěžící zpívat jak s hudebním základem, tak případně s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Hudební základ zašle soutěžící předem přes odkaz, který mu dorazí na e-mail, který soutěžící uvedl při registraci, a to nejpozději do 10. 3. 2024 – 23:59!

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudební základ může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžní základ zasílejte pouze přes obdržený formulář ve formátu .mp3, wav. O bezchybné funkčnosti nahrávky budete informováni e-mailem do 13. 3. 2024 18:00 h.. Tímto krokem výrazně urychlujeme proces soutěže. V případě nefunkčního podkladu je u dotčených soutěžící opravná lhůta na náhradu podkladu do 15. 3. 2024 – 23:59. 

Soutěžící, který nezašle hudební základ do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ, se kterým soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže. Z toho důvodu nepřijmeme ani soutěžní základ, který případně soutěžící přinese v den konání castingového kola.

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Soutěžní poplatek platíte pouze jeden, a to za všechna kola.

Postupující soutěžící při odesílání soutěžního základu si zvolí možnost úhrady registračního poplatku, který činí:

u sólistů – 950,- Kč.

u zpěváků ve skupině – 450,- Kč (za každého vystupujícího)

Registrační poplatek může soutěžící uhradit bankovním převodem do 21. 3. 2024, nebo pak na místě konání soutěže v hotovosti

V případě platby za skupinu převodem zasílejte platbu pouze jednou, a to za všechny vystupující dohromady. 

PLATBY KARTOU NA MÍSTĚ KONÁNÍ SOUTĚŽE NEPŘIJÍMÁME

informace o castingovém kole

O čase nástupu na soutěžní výkon budete informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 18. 3. 2024.

Čas nástupu budeme určovat podle vzdálenosti bydliště od místa konání soutěže. Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz nejpozději do 17. 3. 2024 do 18:00 h. Vašemu požadavku se budeme snažit maximálně vyjít vstříc, berte však, prosím, na vědomí, že ne vždy bude možné plně vyhovět vašemu požadavku.

Castingové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 23. 3. a 24. 3. 2024

23. 3. 2024 proběhne castingové kolo pro 1. věkovou kategorii (8 – 15 let), a to jak pro sólisty, tak i pro skupiny. 

24. 3. 2024 proběhne castingové kolo pro 2. věkovou kategorii (16 – 26 let), a to jak pro sólisty, tak i pro skupiny. 

Z organizačních důvodů mohou skupiny vystoupit pouze v závěru dne. Pro vystupující z větší vzdálenosti tudíž vyčleníme čas v počátečních minutách této soutěžní kategorie. Orientační začátek očekáváme kolem 16:00 – 17:00 h. Více upřesníme v e-mailu a SMS.

Soutěžícím, kteří se příhlásí do obou soutěžních kategorií a budou z větší vzdálenosti od místa konání castingového kola, se pokusíme vyjít v rámci času vystoupení vstříc.

Bohužel z organizačních důvodů nemůžeme prohodit soutěžícím v případě nemoci/jiných důvodů den castingového kola. 

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Soutěžící, kteří neuhradili soutěžní registrační poplatek, jej uhradí na místě, a to pouze v hotovosti

Nutností je doprovod zákonného zástupce u nezletilých osob a předložení občanského průkazu pro prokázání totožnosti. Rovněž proběhne podpis tzv. licenční smlouvy společně se zásadami ochrany soukromí (povolení k užití natočených materiálů během soutěžního dne). Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který zadal soutěžící při registraci. Soutěžící, kteří mají tu možnost, žádáme o vytištění a předvyplnění zaslaných dokumentů doma. Tímto krokem výrazně urychlíte proces registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a poté se soutěžící samostatně přesune do své přípravné místnosti, kam ho navedou orientační směrovky. V této místnosti si může odložit své věci a připravit se na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí.

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Soutěžící zazpívá píseň libovolného jazyka živě před odbornou porotou. 

Všichni soutěžící budou mít naprosto stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika, včetně odposlechů, pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 3 minuty (maximálně 2 minuty na zpěv + představení, případné vyjádření poroty).

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se v ovlasti zpěvu, herectví a hudby. 

Předsedu poroty uveřejníme 1. 9. 2023.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří mají po pěveckém výkonu, mohou opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

O postupu, ale i nepostupu, budou soutěžící obeznámeni nejpozději 27. 3. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl soutěžící při registraci. 

Vyjádření poroty si soutěžící může vyžádat, a to na emailu: soutez@topvoice.cz

3 - semifinále

PŘED SEMIFINÁLOVÝM KOLEM

Postupující soutěžící obdrží v e-mailu unikátní odkaz na webové stránky, kam vloží soutěžní nahrávku o maximální délce 3 minut. Delší nahrávky lze zaslat také, soutěžní podklad bude však v semifinálovém kole po výše zmíněné časové hranici ztlumen.

Soutěžící může svůj hudební základ jakkoli upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

V semifinálovém kole může soutěžící soutěžící zpívat jak s hudebním základem, tak případně s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Hudební základ soutěžící zašle předem přes odkaz, který mu dorazí na e-mail, který soutěžící uvedl při registraci, a to nejpozději do 8. 4. 2024 – 23:59!

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudební základ může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžní základ zasílejte pouze ve formátu .mp3, wav. O bezchybné funkčnosti nahrávky budete informováni e-mailem do 9. 4. 2024 v 18:00 h.. Tímto krokem výrazně urychlujeme proces soutěže. V případě nefunkčního podkladu je u dotčených soutěžící opravná lhůta na náhradu podkladu do 10. 4. 2024 – 23:59. 

Soutěžící, který nezašle hudební základ do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ, se kterým soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže. Z toho důvodu nepřijmeme ani soutěžní základ, který případně soutěžící přinese v den konání semifinálového kola.

informace o SEMIFINÁLOVÉM kole

O čase nástupu na soutěžní výkon budete informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 10. 4. 2024.

Čas nástupu budeme určovat podle vzdálenosti bydliště od místa konání soutěže. Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz nejpozději do 17. 3. 2024 do 18:00 h. Vašemu požadavku se budeme snažit maximálně vyjít vstříc, berte však, prosím, na vědomí, že ne vždy bude možné plně vyhovět vašemu požadavku.

Semifinálové kolo všech kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 13. 4. 2024.

Z organizačního hlediska mohou skupiny vystoupit pouze v závěru dané kategorie. 

Soutěžícím, kteří se uchýlí k přihlášení do obou soutěžních kategorií a budou z větší vzdálenosti od místa konání semifinálového kola, se pokusíme vyjít v rámci času vystoupení maximálně vstříc.

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Nutností je doprovod zákonného zástupce u nezletilých osob a předložení občanského průkazu pro prokázání totožnosti. Rovněž proběhne podpis tzv. licenční smlouvy společně se zásadami ochrany soukromí (povolení k užití natočených materiálů během soutěžního dne). Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který zadal soutěžící při registraci. Soutěžící, kteří mají možnost k vytištění a předvyplnění doma, tímto krokem výrazně urychlí proces tzv. registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a poté se soutěžící samostatně přesune do své přípravné místnosti, kam ho navedou orientační směrovky. V této místnosti si může odložit své věci a připravit se na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí.

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Soutěžící zazpívá píseň libovolného jazyka živě před odbornou porotou. 

Všichni soutěžící budou mít naprosto stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 4 minuty (maximálně 3 minuty na zpěv + představení, případné vyjádření poroty)

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se v oblasti zpěvu, herectví a hudby. 

Předsedu poroty představíme 1. 9. 2023.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří vystupují pouze v sólové kategorii, mohou po svém výkonu opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

O postupu, ale i nepostupu budou soutěžící sólové kategorie obeznámeni nejpozději 15. 4. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci. 

VYHLÁŠENÍ CEN PRO SKUPINOVOU KATEGORII

Porota na konci každé kategorie u skupin (duo/trio/kvarteto) udělí první tři místa. 

Hlavní, 1. cenou, je nahrání písně v duu/triu/kvartetu ve studiu Someth Records, věcné dary a možnost vystoupení na finálovém galavečeru před odbornou porotou, vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

Další místa obsahují věcné dary a možnost vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

4 - FINÁLE

PŘED FINÁLOVÝM KOLEM

Postupující soutěžící obdrží v e-mailu unikátní odkaz na webové stránky, kde zašle soutěžní nahrávku o maximální délce 5 minut. Delší nahrávky lze zaslat také, soutěžní podklad bude však ve finálovém kole po výše zmíněné časové hranici ztlumen.

Soutěžící může svůj hudební základ jakkoli upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

Ve finálovém kole může soutěžící zpívat jak s podkladem, tak případně s vlastním doprovodem (klávesy MODX – na místě, kytara – vlastní). 

Hudební základ zašle soutěžící předem přes odkaz, který mu dorazí na e-mail, který soutěžící uvedl při registraci, a to nejpozději do 22. 4. 2024 – 23:59!

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudební základ může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžní základ posílejte pouze ve formátu .mp3, wav. O bezchybné funkčnosti nahrávky budete informováni e-mailem do 23. 4. 2024. Tímto krokem výrazně urychlujeme proces soutěže. V případě nefunkčního podkladu se u vybraných soutěžící prodlužuje lhůta na náhradu podkladu do 24. 4. 2024 – 23:59. 

Soutěžící, který nezašle hudební základ do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže.

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ, se kterým soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže. Z toho důvodu nepřijmeme ani soutěžní základ, který případně soutěžící přinese v den konání finálového kola.

Finálové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v koncertním sále domu kultury Teplice – 27. 4. 2023 od 16:00 h..

Opětovnou nutností je doprovod zákonného zástupce u nezletilých osob a předložení občanského průkazu pro prokázání totožnosti. Rovněž proběhne podpis tzv. licenční smlouvy společně se zásadami ochrany soukromí (povolení k užití natočených materiálů během soutěžního dne). Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který zadal soutěžící při registraci. Soutěžící, kteří mají možnost k vytištění a předvyplnění doma, tímto krokem výrazně urychlí proces tzv. registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a organizátory zaveden do společné šatny. 

Finále proběhne jako veřejný galavečer, kde vystoupí i někteří z porotců, či patroni soutěže. 

Vstup na finálový galavečer bude pro soutěžící zdarma a bez dalších poplatků. 

Doprovod (i rodič) si bude muset pro vstup na galavečer zakoupit vstupenku.

Vstupenku bude možné zakoupit na vstupenkovém portále domu kultury Teplice a cena jedné vstupenky činí 250 Kč.

U nezletilých soutěžících bude umožněn vstup jednomu zákonnému zástupci i bez zakoupení vstupenky. Zákonný zástupce bez zakoupené vstupenky však nebude mít nárok na místo k sezení.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Soutěžící zazpívá píseň libovolného jazyka živě před odbornou porotou.

Všichni soutěžící budou mít naprosto stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 6 minut. (maximálně 5 minut na zpěv + představení, vyjádření poroty)

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se ve zpěvu, herectví a hudbě. 

Předsedu poroty oznámíme 1. 9. 2023.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Po jednotlivých vystoupení porota krátce ohodnotí soutěžící.

Porota na konci 2. kategorie udělí první tři místa. 

Hlavní, 1. cenou, soutěže je nahrání alba (EP) ve studiu Someth Records, profesionálního videoklipu, zájezd a hodnotné ceny. 

Další místa obsahují nahrání písně ve studiu Someth Records a další hodnotné ceny.

Po udělení všech cen se udělí speciální cena poroty.

Email: soutez@topvoice.cz

WWW.TOPVOICE.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO 2. ROČNÍK SOUTĚŽE TOP VOICE 2024 VSTUPUJÍ V PLATNOST 27. 7. 2023