PRAVIDLA SOUTĚŽE - TOP VOICE 2025 - 3. ročník

Pravidla pro Vás připravujeme!

Top Voice je mezinárodní pěvecká soutěž pro mladé a nadané zpěváky ve věku od 8 do 26 let.

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, které se dále dělí do dvou věkových skupin.

Sólista 8 - 15 let
Skupina 8 - 15 let

Sólista 16 - 26 let
Skupina 16 - 26 let

Soutěž probíhá ve 4 kolech (internetové, castingové, semifinále a finále)

Pořadatelem soutěže a příjemcem všech plateb je Hana Ježková, IČO: 06546285

Zaregistrovat se lze pomocí registračního formuláře, který je na našem webu https://registrace.topvoice.cz

Při registraci jsou soutěžící povinni:

Spuštění registrace 1. 1. 2024 v 00:00.

Uzávěrka přihlášek – 29. 2. 2024 ve 23:59.

Prodloužení registrace - 3. 3. 2024 ve 23:59

Soutěžící zašle přes registrační formulář audio/video nahrávku jedné písně (české nebo zahraniční) délky alespoň 2 minut. 

Po uzavření internetového kola rozhodne o výsledcích výběrová komise.

O postupu či nepostupu budeme soutěžící informovat na jejich uvedené e-mailové adrese nejpozději do 5. 3. 2024 v 18:00 h.

Postupujícím zašleme jejich soutěžní číslo, které jim bude platit na castingovém, případně i na semifinálovém kole.

1. zaslání hudebního základu a informací o vystoupení

Od nás obdržíte odkaz

Postupující soutěžící od nás obdrží unikátní odkaz
v emailu.

Vyplníte castingový formulář

Po načtení odkazu soutěžící vyplní castingový formulář a vloží hudební základ o délce
2 minut.

Zasílejte do...

Zasílejte do 10. 3. 2024 23:59

V případě problému s hudebním základem zasílejte do
15. 3. 2024 23:59

Potvrzení o funkčnosti

O tom, zda je hudební základ v pořádku Vás obeznámíme do 13. 3. 2024 18:00 h.

V případě problému s hudebním základem do
16. 3. 2024 18:00

V castingovém kole může soutěžící zpívat jak s hudebním základem, tak případně i s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Soutěžící si vybere libovolnou píseň (českou nebo zahraniční). Může rovněž stejnou, jako v minulém kole.  

Hudební základ zasílejte pouze přes obdržený formulář ve formátu .mp3, wav. 

Hudební základ můžete upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudebním základem může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžící, který nezašle hudební základ, nebo nevyplní formulář s informacemi o vystoupení do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže. 

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ či píseň, se kterou soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže.

Z tohoto důvodu nepřijmeme ani hudební základ, který případně soutěžící přinese v den konání castingového kola.

2. registrační poplatek

Informace o platbě Vám předem zašleme e-mailem.

Soutěžní poplatek se platí pouze jeden:

u sólistů – 950,- Kč

u zpěváků ve skupině – 450,- Kč (za každého vystupujícího).

Je možné si zvolit způsob úhrady:

Platba kartou

Přes webový portál do 21. 3. 2024

Na místě (bezhotovostně)

Bankovní převod

Převodem na účet do 21. 3. 2024

Hotovost

Na místě

V případě platby za skupinu převodem zasílejte platbu pouze jednou, a to za všechny vystupující dohromady. 

3. informace o vystoupení

O čase nástupu na soutěžní výkon budou soutěžící informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 18. 3. 2024.

Čas nástupu budeme určovat podle vzdálenosti bydliště od místa konání soutěže.

Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz nejpozději do 17. 3. 2024 do 18:00 h. Vašemu požadavku se budeme snažit maximálně vyjít vstříc. 

Berte však prosím na vědomí, že ne vždy bude možné plně vyhovět vašemu požadavku.

informace o castingovém kole

Castingové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 23. 3. a 24. 3. 2024

23. 3. 2024 proběhne castingové kolo pro 1. věkovou kategorii (8 – 15 let), a to jak pro sólisty, tak i pro skupiny. 

24. 3. 2024 proběhne castingové kolo pro 2. věkovou kategorii (16 – 26 let), a to jak pro sólisty, tak i pro skupiny. 

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Soutěžící, kteří neuhradili soutěžní registrační poplatek, jej uhradí na místě, a to v hotovosti, nebo platbou kartou. 

Na co nezapomenout ke castingovému kolu:

Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který soutěžící zadal při registraci. Soutěžící, kteří mají tu možnost, žádáme o vytištění a předvyplnění zaslaných dokumentů doma. Tímto krokem výrazně urychlíte proces registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u organizátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a poté se samostatně pomocí směrovek přesune do své přípravné místnosti, kde si může na menší chvíli odložit své věci a připravit se na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí.

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy.

Doprovod si může poslechnout své soutěžící v sále K na balkoně. 

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Všichni soutěžící budou mít stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika, včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 3 minuty (maximálně 2 minuty na zpěv + představení, případné vyjádření poroty).

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se v oblasti zpěvu, herectví a hudby. 

Předsedkyní castingové poroty je Hana Ježková – pořadatelka soutěže.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří mají po pěveckém výkonu, mohou opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

Po vystoupení si soutěžící mohou též poslechnout i další vystupující, avšak v případě plného sálu kvůli vysoké rotaci soutěžících a doprovodů, budeme nuceni již dřívější vystupující poprosit o odchod.

 

O postupu, ale i nepostupu, budou soutěžící obeznámeni nejpozději 27. 3. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl soutěžící při registraci. 

Vyjádření poroty si soutěžící může vyžádat, a to na emailu: soutez@topvoice.cz

1. zaslání hudebního základu a informací o vystoupení

Od nás obdržíte odkaz

Postupující soutěžící od nás obdrží unikátní odkaz
v emailu.

Vyplníte semifinálový formulář

Po načtení odkazu soutěžící vyplní semifinálový formulář a vloží hudební základ o délce
3 minut.

Zasílejte do...

Zasílejte do 6. 4. 2024 23:59

V případě problému s hudebním základem zasílejte do
8. 4. 2024 23:59

Potvrzení o funkčnosti

O tom, zda je hudební základ v pořádku Vás obeznámíme do
7. 4. 2024 18:00 h.

V případě problému s hudebním základem do
9. 4. 2024 18:00

V semifinálovém kole může soutěžící zpívat jak s hudebním základem, tak případně i s vlastním doprovodem (klavír – na místě, kytara – vlastní). 

Soutěžící si vybere libovolnou píseň (českou nebo zahraniční). Může rovněž stejnou, jako v minulých kolech.  

Hudební základ zasílejte pouze přes obdržený formulář ve formátu .mp3, wav. 

Hudební základ můžete upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudebním základem může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžící, který nezašle hudební základ, nebo nevyplní formulář s informacemi o vystoupení do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže.

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ či píseň, se kterou soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže.

Z tohoto důvodu nepřijmeme ani hudební základ, který případně soutěžící přinese v den konání semifinálového kola.

2. informace o vystoupení

O čase nástupu na soutěžní výkon budou soutěžící informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 10. 4. 2024.

Čas nástupu budeme určovat podle vzdálenosti bydliště od místa konání soutěže.

Ve výjimečných případech je možné požádat o změnu času vystoupení na email soutez@topvoice.cz nejpozději do 9. 4. 2024 do 23:59 h. Vašemu požadavku se budeme snažit maximálně vyjít vstříc. 

Berte však prosím na vědomí, že ne vždy bude možné plně vyhovět vašemu požadavku.

informace o semifinálovém kole

Semifinálové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v sále K Konzervatoře v Teplicích 13. 4. 2024

Adresa: Českobratrská 15, 415 01 Teplice

Na co nezapomenout k semifinálovému kolu:

Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který soutěžící zadal při registraci. Soutěžící, kteří mají tu možnost, žádáme o vytištění a předvyplnění zaslaných dokumentů doma. Tímto krokem výrazně urychlíte proces registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u organizátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a poté se samostatně pomocí směrovek přesune do své přípravné místnosti, kde si může na menší chvíli odložit své věci a připravit se na svůj soutěžní výkon. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí.

Z důvodu kapacity sálu K Konzervatoře v Teplicích jsou povoleny maximálně 3 osoby, které budou vedeny jako doprovod soutěžícího a po úspěšné registraci budou označeny páskami pro volný pohyb v rámci budovy.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Všichni soutěžící budou mít stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika, včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 4 minuty (maximálně 3 minuty na zpěv + představení, případné vyjádření poroty).

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých, ale i méně známých osobností pohybujících se v oblasti zpěvu, herectví a hudby. 

Předsedkyní semifinálového poroty je Sára Milfajtová.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Soutěžící, kteří mají po pěveckém výkonu, mohou opustit prostory Konzervatoře v Teplicích. 

VYHLÁŠENÍ CEN PRO SKUPINOVOU KATEGORII

Porota na konci každé kategorie u skupin (duo/trio/kvarteto) udělí první tři místa. 

Hlavní, 1. cenou, je nahrání písně v duu/triu/kvartetu ve studiu Someth Records, věcné dary a možnost vystoupení na finálovém galavečeru před odbornou porotou, vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

Další místa obsahují věcné dary a možnost vystoupení na Top Voice Festivalu, který bude v letních měsících v centru Teplic pro širokou veřejnost. 

O postupu, ale i nepostupu, budou soutěžící obeznámeni nejpozději 15. 4. 2024 v 18:00 h., a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl soutěžící při registraci. 

Vyjádření poroty si soutěžící může vyžádat, a to na emailu: soutez@topvoice.cz

1. zaslání hudebního základu a informací o vystoupení

Od nás obdržíte odkaz

Postupující soutěžící od nás obdrží unikátní odkaz
v emailu.

Vyplníte finálový formulář

Po načtení odkazu soutěžící vyplní finálový formulář a vloží hudební základ o délce
5 minut.

Zasílejte do...

Zasílejte do 22. 4. 2024 23:59

V případě problému s hudebním základem zasílejte do
24. 4. 2024 23:59

Potvrzení o funkčnosti

O tom, zda je hudební základ v pořádku Vás obeznámíme do
23. 4. 2024 18:00 h.

V případě problému s hudebním základem do
25. 4. 2024 18:00

Ve finálovém kole může soutěžící zpívat jak s hudebním základem, tak případně s vlastním doprovodem (klávesy MODX – na místě, kytara – vlastní). 

Soutěžící si vybere libovolnou píseň (českou nebo zahraniční). Může rovněž stejnou, jako v minulých kolech.  

Pokud soutěžící zašle totožnou píseň, kterou by chtěl zpívat ve finálovém kole jako jiný soutěžící ve stejné kategorii, bude mu znemožněno s touto písní vystoupit a bude muset zaslat píseň jinou. Soutěžící, který zaslal tuto píseň v dřívějším čase od možnosti zasílání hudebních základů, bude moci s touto písní vystoupit.

Hudební základ zasílejte pouze přes obdržený formulář ve formátu .mp3, wav. 

Hudební základ můžete upravit a zkrátit dle svých preferencí pro maximální zkvalitnění výkonu.

Hudební základ nesmí obsahovat zpěv (ani v pozadí). Povolené jsou další vokály či sbor. Hudebním základem může být též nahraný hudební nástroj či jiný doprovod. Doporučujeme zasílat hudební základy bez melodické linky.

Soutěžící, který nezašle hudební základ, nebo nevyplní formulář s informacemi o vystoupení do výše zmíněného data bude vyloučen ze soutěže.

Po výše zmíněném termínu nebude umožněno jakkoli zaměňovat soutěžní hudební základ či píseň, se kterou soutěžící vystoupí, z důvodu plynulého chodu příprav soutěže.

Z tohoto důvodu nepřijmeme ani hudební základ, který případně soutěžící přinese v den konání finálového kola.

2. informace o vystoupení

O čase nástupu na soutěžní výkon budou soutěžící informováni e-mailem a SMS ve večerních hodinách 25. 4. 2024.

3. vstupenky

Vstup na finálový galavečer bude pro soutěžící v oblasti šaten a zákulisí zdarma a bez dalších poplatků. 

Pokud budou chtít soutěžící v době galavečeru volné místo k sezení, je nutná vstupenka.

Doprovod (i rodič) si bude muset pro vstup na galavečer zakoupit vstupenku.

Vstupenku bude možné zakoupit od začátku března na vstupenkovém portále domu kultury Teplice a cena jedné vstupenky činí 250 Kč.

U nezletilých soutěžících bude umožněn vstup jednomu zákonnému zástupci i bez zakoupení vstupenky. Zákonný zástupce bez zakoupené vstupenky však nebude mít nárok na místo k sezení a bude po celou dobu pouze v šatnách a zákulisí krušnohorského Divadla v Teplicích.

informace o finálovém kole

Finálové kolo obou věkových kategorií se uskuteční v Krušnohorském divadle v Teplicích 27. 4. 2024

Adresa: U Císařských lázní 761, 415 01 Teplice 1

Na co nezapomenout k finálovému kolu:

Všechny potřebné dokumenty zašleme předem na e-mail, který soutěžící zadal při registraci. Soutěžící, kteří mají tu možnost, žádáme o vytištění a předvyplnění zaslaných dokumentů doma. Tímto krokem výrazně urychlíte proces registrace v den castingového kola.

Po úspěšném zapsání u registrátorů bude soutěžící označen soutěžním číslem a organizátory zaveden do společné šatny. Za odložené věci pořadatelé soutěže neručí.

SOUTĚŽNÍ VÝKON

Finále proběhne jako veřejný galavečer, kde vystoupí i někteří z porotců, či patroni soutěže. 

Všichni soutěžící budou mít stejné podmínky soutěže a bude jim poskytnuta profesionální zvuková technika, včetně odposlechů pro ten nejlepší soutěžní výkon. 

Každý soutěžící bude mít na svůj soutěžní výkon cca. 6 minut (maximálně 5 minut na zpěv + představení, vyjádření poroty).

POROTA

Porota bude převážně hodnotit kvalitu pěveckého výkonu, originalitu, vystupování na pódiu, choreografii a bude také usuzovat podle celkového dojmu. 

Porota je složena ze známých osobností pohybujících se v oblasti zpěvu, herectví a hudby. 

Předsedou finálové poroty je David Gránský.

PO SOUTĚŽNÍM VÝKONU

Po jednotlivých vystoupení porota krátce ohodnotí soutěžící.

Porota po všech vystoupeních udělí první tři místa z každé kategorie a jedno místo „cena poroty“. 

VÝHRY:

1. místo obsahuje:

 • Nahrání alba o 5 písních + umístění na digitálních platformách (Spotify, Apple Music…)
 • Možnost autorské písně složené naším týmem ve studiu Someth Records. 
 • Natočení profesionálního videoklipu společností Jezek production s. r. o., nebo profesionální webové stránky s portfoliem
 • Sleva po dobu dvou let na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 50%.
 • Víkendový pobyt v ČR.
 • Vystoupení jako hlavní hvězda na festivalu Top Voice Fest 2024 
 • Další věcné ceny…

 

2. místo obsahuje:

 • Nahrání hudebního singlu ve studiu Someth Records + umístění na digitálních platformách (Spotify, Apple Music…)
 • Sleva na natáčení profesionální videoklipu 75% od společnosti Jezek production. 
 • Sleva po dobu dvou let na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 50%.
 • Víkendový pobyt v ČR
 • Vystoupení na festivalu Top Voice Fest 2024
 • Další věcné ceny…

 

3. místo obsahuje:

 • Nahrání hudebního singlu ve studiu Someth Records + umístění na digitálních platformách (Spotify, Apple Music…)
 • Sleva na natáčení profesionální videoklipu 50% od společnosti Jezek production. 
 • Sleva po dobu dvou let na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 50%.
 • Víkendový pobyt v ČR
 • Vystoupení na festivalu Top Voice Fest 2024
 • Další věcné ceny…

 

Cena poroty obsahuje:

 • Nahrání hudebního singlu ve studiu Someth Records + umístění na digitálních platformách (Spotify, Apple Music…)
 • Sleva na natáčení profesionální videoklipu 50% od společnosti Jezek production. 
 • Sleva po dobu dvou let na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 50%.
 • Vystoupení na festivalu Top Voice Fest 2024

 

Finalisté:

 • Sleva po dobu dvou let na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 50%. (nahrávání ve studiu, natáčení profesionálního videoklipu, webové stránky, promo)
 • Věcné ceny…

 

Semifinalisté:

 • Sleva po dobu dvou let na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 33%. (nahrávání ve studiu, natáčení profesionálního videoklipu, webové stránky, promo)

 

Soutěžící z castingového kola:

 • Sleva po dobu jednoho roku na veškeré služby společnosti Jezek production v hodnotě 20%. (nahrávání ve studiu, natáčení profesionálního videoklipu, webové stránky, promo)

Email: soutez@topvoice.cz

WWW.TOPVOICE.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO 3. ROČNÍK SOUTĚŽE TOP VOICE VSTOUPÍ V PLATNOST 1. 12. 2024